การทำงานของอุปกรณ์สอบเทียบ calibration ความชื้น

ศิลปะของการสอบเทียบความชื้นเป็นระบบที่ซับซ้อนสำหรับหลาย ๆ คนและความชื้นสัมพัทธ์นั้นเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นปริมาณที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในการปรับเทียบ สาเหตุของเรื่องนี้คือก่อนที่คุณจะสามารถปรับความชื้นได้คุณต้องมั่นใจว่าพื้นที่นั้นมีเสถียรภาพเพื่อให้ได้ความแม่นยำสูง

อุปกรณ์สอบเทียบความดันที่ถูกต้องต้องอยู่ในสถานที่เพื่อให้คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง นี้อาจนำไปสู่การเป็นเรื่องที่ซับซ้อนถ้าคุณมีแนวโน้มที่จะทำกลางแจ้งนี้ มีวิธีการต่างๆที่มีเครื่องสอบเทียบความชื้นที่คุณสามารถเลือกได้และวิธีการสอบเทียบความชื้นทุกอย่างจะต้องมีความสม่ำเสมอของอุณหภูมิเพื่อให้ได้การวัดค่าอุณหภูมิที่คุณได้รับ

อุปกรณ์สอบเทียบcalibrationความชื้นส่วนใหญ่มีความละเอียดอ่อนต่ออุณหภูมิแวดล้อมและความชื้นสัมพัทธ์ ขึ้นอยู่กับประเภทของการบำรุงรักษาที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อนบางอย่างเช่นเดียวกับมาตรฐานการสอบเทียบที่ต้องเก็บไว้ถ้าไม่เช่นนั้นอาจมีข้อสงสัยในผล นั่นคือเหตุผลที่คุณให้ความสำคัญกับความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิเช่นเดียวกับอุณหภูมิที่ระบุในใบรับรองการสอบเทียบทั้งหมด ระบบจัดการอากาศที่ใช้สำหรับการควบคุมสภาพแวดล้อมและนี่คือที่เครื่องสอบเทียบความชื้นและการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในขอบเขตที่สมเหตุสมผลและเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ห้องปฏิบัติการใด ๆ ห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ทั่วโลกใช้ความชื้นในอากาศและแผนภูมิอุณหภูมินานกว่าสองสามปีจนถึงตอนนี้มีเครื่องบันทึกแบบดิจิตอลที่ทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นสำหรับพวกเขา ซึ่งหมายความว่าการบันทึกข้อมูลทั้งหมดสามารถทำได้เป็นระยะเวลานานในแต่ละครั้งและคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุดจากข้อมูลนี้

Comments are closed.